آریاک الکتریک

English Tuesday 11 May 2021
صفحه اصلی>محصولات>چراغ سردر>چراغ سردر اعلام حریق مدل آریا
چراغ سردر اعلام حریق مدل آریا
چراغ سردر یا ریموت 24 ولت مدل آریا  به پایه 2 و 4 دتکتوروصل میشود