آریاک الکتریک

English Tuesday 7 April 2020
صفحه اصلی>پروژه ها>شرکت های خصوصی
شرکت های خصوصی

شرکتهای خصوصی:
نمونه های از پروژه های قدیمی 10 سال گذشته

  • شرکت زمزم آذربایجان
  • شهرک آریان تبریز(شهرک سلیمی)
  • شرکت مسکن مهر آذرشهر
  • شرکت انبوه سازان غرب(ولیعصر- شهر جدید سهند)
  • شرکت داروسازی مرند
  • شرکت زمزم آذربایجان (تبریز)
  • داروسازی فارابی
  • داروسازی داروپخش
  • مرکز چاپ ونشر لیلی( ورامین)
  • شرکت آریان تبریز(شهرک سلیمی)