آریاک الکتریک

English Tuesday 7 April 2020
صفحه اصلی>پروژه ها>کارخانجات و انبارها>کارخانجات و انبارها
Loading the player ...

کارخانجات و انبارها

  • كارخانجات طبيعت زنده، بيسكويت گرجي، داروسازي فارابي،  سينا دارو... و ... 
    • پتروشيمي مبين عسلويه و پتروشيمي پارس و اميركبير      مديريت بحران شهر تهران - سوله هاي مديريت بحران تهران 
    • انبارهای تامین اجتماعی