بیمارستان ها و مراکز درمانی

پروژه های انجام شده

نمونه هایی از پروژه های اجرا شده سیستم های اعلام حریق شرکت آریاک

 • دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دانشکده پیرا پزشکی (بیمارستان میلاد)
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز (وزارت بهداشت)
 • دانشگاه تبریز (خوابگاه خواهران)
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه ارومیه
 • دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • دانشگاه مازندران
 • خوابگاه دانشگاه کشاورزی برازجان – بوشهر
 • خوابگاه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
 • دانشگاه علوم پایه قزوین
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • خوابگاه، کتابخانه و پروژه آمفی تأتر
 • دانشگاه شهید چمران اهواز – خوابگاه
 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان - خوابگاه
 • دانشگاه علم و صنعت اراک
 • دانشگاه شیمیایی و سلولزی پردیس
 • دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه بابلسر
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۲ پروژه
 • دانشگاه مشهد - خوابگاه
 • دانشگاه علم و صنعت تهران - خوابگاه
 • دانشگاه لرستان - خوابگاه
 • دانشگاه شهر کرد – خوابگاه
 • دانشگاه بیرجند - خوابگاه
 • دانشگاه شاهد
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشگاه تبریز - خوابگاه
 • دانشگاه تربیت معلم کرج
 • دانشگاه باهنر کرج
 • دانشگاه کشاورزی کرج
 • دانشگاه هنر کرج
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز (وزارت بهداشت)
 • دانشگاه اردبیل - خوابگاه
 • دانشگاه اهواز - خوابگاه
 • دانشگاه گرگان - خوابگاه
 • دانشگاه رازی کرمانشاه - خوابگاه
 • دانشگاه اصفهان - خوابگاه شماره ۲ و ۵
 • دانشگاه الزهرا - خوابگاه
 • دانشگاه فردوسی مشهد – خوابگاه
 • دانشگاه عالمه طباطبایی - خوابگاه
 • دانشگاه شیراز - خوابگاه
 • دانشگاه بابلسر - خوابگاه
 • دانشگاه نور - خوابگاه
 • دانشگاه بوشهر - خوابگاه و کتابخانه
 • دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 • دانشگاه آزاد تهران- واحد دکترا
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • دانشگاه تهران - مخزن و کتابخانه مرکزی، ساختمان اداری
 • دانشگاه صنعتی شریف - جهاد دانشگاهی
 • دانشکده صنایع سلولزی چوکا
 • دانشگاه زنجان - خوابگاه، مرکز کامپیوتر
 • تحصیالت تکمیلی و دانشگاه فیزیک
 • دانشکده پیراپزشکی خرم آباد
 • دانشکده علوم پزشکی اراک
 • دانشکده علوم پزشکی بوشهر
 • خوابگاه اردبیل
 • دانشکده صنعتی شریف خوابگاه
 • نهارخوری و دانشکده مکانیک
 • دانشکده داروسازی یزد ( آموزش عالی )
 • دانشکده علوم پزشکی زاهدان
بالا
از من بپرسید...
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم